Exempel på uppdragsgivare

 

 • SKL, Sveriges kommuner och landsting
 • Försäkringskassan
 • Sala Heby Energi
 • Partsrådet
 • IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling
 • Kommunalarbetarförbundet
 • Operahögskolan
 • Einar Mattsson
 • Arbetsgivarverket
 • Försvarsmakten
 • Stockholms Stad
 • Länsstyrelsen i Gävleborg
 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Polishögskolan
 • KRUS, Kompetensrådet för Utveckling i Staten
 • SACO, Svenska Akademikers Centralorganisation
 • SwedWatch
 • Luftfartsstyrelsen

Röster om Ann-Sofie

"Hon är faktiskt lite galen också.”

Birgitta Södergren
Docent, Forskningsledare på IPF

”Hon kan skapa ordning i kaos.”

Pia Jertfelt
Generalsekreterare SVN Sweden

”Hon kan hantera alla situationer.”

Charlotta Krafft
Partsrådet

”Hon är en intellektuell förebild.”

Lennart Bernhardtson
Författare och forskare

”Överbegåvad och ödmjuk. En ovanlig människa.”

Tomas Brytting

Docent, forskningsledare (IOA)