Några tankar om organisationer

 

 

 

Ledning och styrning

Vi bygger allt större och allt komplexare organisationer som skall vara flexibla i en föränderlig omvärld. Organisationsövergripande informationssystem gör det möjligt att planera och överblicka en omfattande verksamhet, men inte helt och hållet. Vi brottas hela tiden med hur organisationer skall styras för att få till både samordning och flexibilitet. Nya styrsystem införs (Balanserade styrkort, värdegrundsarbete, LEAN etc) utan att vi tar bort de gamla.

Organisationsförändring

Det är inte de analytiskt svåra frågorna som gör att förändring stannar upp utan svårigheterna att hantera de ”mjuka frågorna” – att människor har pratat med varandra, att man är rimligt överens om vart och varför och att man har satt rimliga förutsättningar i form av tid, pengar och andra resurser. Många av mina frågor kring ett förändringsarbete börjar med ”Vem”. Vem ser det här som ett problem? Vem har det formella ansvaret? Vem är delaktig i problemformuleringen? Vem kan stoppa förändringen? Det första viktiga kriteriet är att rätt personer är involverade på rätt sätt.

KASAM

Jag arbetar gärna med enkla modeller, men försöker skapa en djupare förståelse för den konkreta innebörden. En av mina favoriter är Antovskys KASAM-modell som lyfter fram att en förändring måste vara Begriplig, Hanterbar och Meningsfull. Min erfarenhet är att vi ofta tappar bort Meningsfull, vi lägger för lite vikt vid att diskutera varför något skall göras. Begåvade, engagerade och självständigt tänkande medarbetare kommer inte att ägna sig åt arbetsuppgifter de anser vara meningslösa! Fungerade förändringsarbete behöver således bottna i bra svar på två frågor ”Varför gör vi det här?” och ”Vem ska vara med?”

Organisering för att må bra

Ibland skapar vi organisationer som sliter hårt på medarbetarna. Under kortare perioder kan det fungera. För långsiktig hållbarhet och förmåga till kreativitet och förnyelse behövs organisationer där medarbetare mår bra. Grundläggande förutsättningar för detta är att verksamheten har ett meningsfullt mål, att medarbetarna har goda relationer med varandra, att medarbetarnas kunskaper tas tillvara i effektiva processer och att det finns en tydlighet i vilka beslut som tas och av vem. De här frågorna jobbar jag med tillsammans med Tomas Brytting och Alf Westelius i Moral Space.

Vår engelska artikel om hållbara organisationer kan du ladda ner här: MARC

Värdegrund och kultur

Det är enkla och till synes vardagliga begrepp som är viktiga i förändring och när man arbetar med organisationskultur. Vi talar till exempel ofta om behovet av delaktighet, förankring, engagemang, meningsfullhet, förtroende och öppenhet. Det här är begrepp som på ett sätt har en ganska självklar innebörd. Många tycker att de vet vad orden betyder, kanske har begreppen till och med blivit lite utslätade. Men när vi börjar ge begreppen en mer konkret mening dyker det upp spännande diskussioner. Innebär delaktighet att man skall bli informerad, att man skall vara med att fatta beslut eller att man skall formulera problemet?

Jämställdhet

Jämställdhet är både självklart och kontroversiellt, både tråkigt och oerhört engagerande. Vi har lätt att komma överens om att män och kvinnor skall vara jämställda, men debatten kan gå hög kring vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” och vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor. En skillnad är att de har olika lön och olika befattningar. Tusen små beslut i livet skapar systematiska skillnader i arbetslivet. Läs mer om mina och Charlotta Kraffts tankar om detta i SACO-rapporten Tusentals små beslut.