Vad brottas din organisation med?

Vad menar vi egentligen med att ett beslut är förankrat?

En förändring måste vara förankrad. Innebär det att medarbetarna skall vara med i formuleringen av problem och lösningar eller innebär det att någon skall gå runt i organisationen och sälja in en beslutad lösning? I praktiken innebär förankring ofta många olika typer av delaktighet. Att verkligen tänka igenom vem som skall vara med var och när gör stor skillnad i förändringens genomförbarhet.

Hur många förändringsprocesser orkar en organisation driva?

Väldigt många, för att inte säga de flesta,förändringsprojekt dör på vägen. Det innebär att man lagt tid och pengar till ingen nytta. Men det innebär också att organisationen tappar förtroende, man lär sig att ”det blir ändå ingenting av”. Det är kanske en ännu större kostnad, även om den inte syns i redovisningen. Därför behöver man våga prioritera bort projekt. Organisationen förändras fortare av några genomförda projekt än av många strandade.

Hur får vi få tid med de strategiska frågorna i vardagens hets?

Så gott som alla organisationer jag möter kämpar för att inte drunkna i operativa frågor. De strategiska frågorna behöver få ett tidmässigt ”reservat” som man håller hårt på. För att det skall bli genomförbart måste man titta igenom hur man använder den gemensamma tiden och stryka i dagordningen. Handen på hjärtat, har vi inte alla varit på möten där några deltagare sitter med telefonen i knät och svarar på mail under tiden som andra informerar om sin verksamhet?

Går det att skapa nytt och ändå ta vara på det som fungerat bra?

En väl fungerande organisation handlar om att delarna fungerar tillsammans, när något förändras måste annat anpassas. Risken finns då att det som tidigare fungerade bra slås sönder. För att bevara det som fungerar bra behöver vi sätta fokus på vad det är, inte bara på det som behöver förändras.  Man behöver ha klart för sig vilka kvalitéer man vill behålla och hitta nya sätt att skapa detta i en förändrad organisation. Att fokusera det som fungerar väl ger också mer energi och kreativitet i processen.

Hur stor öppenhet vågar vi ha utan att det blir oro och ryktesspridning?

Öppenhet och ”högt till tak” är honnörsord i organisationer. Samtidigt tycker medarbetare nästan alltid att de saknar information. Att skapa en kultur som kännetecknas av öppenhet handlar inte om mängden av information utan om att medarbetarna litar på att det finns öppenhet kring de viktiga frågorna. Ändå hör jag ibland kommentaren ”vi går inte ut med det här, för då blir det bara en massa snack i organisationen”. I praktiken är det tvärt om, det man inte kommenterar från ledningen sida skapar oändliga kaffebordsdiskussioner och kreativa rykten.

ann-sofie-img1

Det här kan jag bistå med:

  • Föreläsningar, seminarier, nätverksträffar
  • Ledningsutveckling
  • Process-stöd
  • Utvärderingar

 

Läs mer